Informacje o zajęciachSZKOŁA JEST CZYNNA W GODZINACH
8.00 – 15.00

KONTAKT TEL. 84 688 07 79UWAGA UCZNIOWIE

W DNIU 26 CZERWCA (PIĄTEK)

W GODZ. 11.00.-16.00
PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU SZKOŁY

BĘDZIE MOŻNA ODEBRAĆ ŚWIADECTWO SZKOLNE

Uczniowie przychodzą obowiązkowo w maseczkach.

Uczniowie klas kończących przynoszą ze sobą długopis
do pokwitowania odbioru świadectwa ukończenia szkoły.


ŚWIADECTWA NIEODEBRANE TEGO DNIA BĘDĄ
WYDAWANE PRZEZ SEKRETARIAT SZKOŁY  OD 29 CZERWCA
W GODZ. 8.00-15.00


UWAGA  UCZNIOWIE  KLAS  VI/6  i  IV/4

informujemy, iż biblioteka szkolna

z uwagi na wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydane
przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020r., rekomendacje Biblioteki Narodowej oraz Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
oraz Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

będzie miała ograniczony zakres.

Informacje i wytyczne dla Uczniów i Rodziców:

Mając na uwadze bezpieczeństwo w okresie pandemii i wyeliminowanie grupowania się osób oraz stworzenie odpowiednich warunków przyjmowanie zwrotów nut, książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej będzie odbywało się w dniach:

1 – 10 czerwca 2020 r. – godz. 8:30 –  14:00

na korytarzu przy  głównym wejściu do budynku  szkoły.

Przyjmowane zwroty książek zostaną odłożone do kwarantanny na okres 3 dni.

Po tym okresie bibliotekarz  skontroluje oddane książki.

Osoby dokonujące zwrotu nut/książek, przynoszą je zapakowane w reklamówkę (i pozostawiają z reklamówką) z karteczką z imieniem oraz nazwiskiem ucznia, a zwrot potwierdzają podpisem (własnym długopisem) na udostępnionej liście. Książki/nuty odkładamy do pudełka znajdującego się przy wejściu.

Informacje szczegółowe dla osób zwracających książki do biblioteki:

– osoby, które przyniosą książki do zwrotu obowiązuje bezwzględny zakaz przemieszczania się po budynku;

– wszyscy dokonujący zwrotu książek powinni być w maseczce i rękawiczkach, posiadać własny długopis;
– dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dostępny jest przy wejściu do budynku;
– na korytarzu może przebywać tylko jedna osoba przynosząca książki, pozostali oczekują przed wejściem z zachowaniem 2-metrowej odległości.

W przypadku stwierdzenia u użytkownika wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji
z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

UCZNIOWIE  POZOSTAŁYCH  KLAS,  NIE  MAJĄ  OBOWIĄZKU  ZWROTU  NUT/KSIĄŻEK  PRZED  ZAKOŃCZENIEM BIEŻĄCEGO ROKU SZKOLNEGO


PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I STOPNIA W BIŁGORAJU

OGŁASZA

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

do cyklu 6-letniego przyjmowani są kandydaci w wieku 7 – 10 lat,

do cyklu 4-letniego kandydaci w wieku  8 – 16 lat.

Chętni do nauki mogą kształcić się w następujących specjalnościach:
akordeon, fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, perkusja,    
oraz  na  instrumentach  dętych:    flet,  klarnet,   saksofon,  róg,   trąbka.

 UWAGA !!!

 Karta zgłoszenia kandydata jest dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce INFORMACJE/REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnioną i podpisaną kartę należy zeskanować i przesłać na adres e-mail: psmbj@lbl.pl bądź złożyć osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 – 15.00, do dnia 22 czerwca 2020r.

 Badanie przydatności do kształcenia muzycznego odbędzie się
25 czerwca 2020r.

—————————————————————————

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach
zostaje przedłużone
do 25 czerwca br.

—————————————————————————

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W tym wyjątkowym czasie zagrożenia epidemicznego w szczególny sposób organizujemy pracę – naukę. Zajęcia w nowej rzeczywistości rozpoczęliśmy już od 23 marca 2020 r.
Realizacja programu nauczania planowana jest w każdej dostępnej dla ucznia i nauczyciela postaci.  Wszyscy nauczyciele ustalili z uczniami formę komunikacji poprzez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem  komputera, laptopa, kamery internetowej bądź telefonu oraz instalacji komunikatorów społecznościowych (Messenger, Skype, Whats App, Zoom i innych).
Nauczyciele teoretycy przewidują:
  • przesyłanie mailem skanu materiałów ze zwrotną odpowiedzią – nagrania, pisemne prace,
  • przesłanie linków do stron internetowych ze wskazaniem, na co zwrócić szczególną uwagę,
  • przesłanie aplikacji wspomagającej utrwalenie przerobionego materiału,
  • wskazanie do samodzielnego opracowania stron z zeszytów ćwiczeń
    lub w podręcznikach do audycji muzycznych,
  • inne formy pracy.
Nauczyciele instrumentaliści
będą prowadzili zajęcia z wykorzystaniem wyżej wspomnianych dostępnych komunikatorów, zgodnie z ustaleniami z rodzicami i uczniem.
Uczniowie będą oceniani za systematyczności przygotowania do bieżących zajęć oraz zaliczania utworów na lekcji prowadzonej online lub w formie  ustalonej z pedagogiem.
Biorąc pod uwagę niewiadomą, kiedy powrócimy do budynku szkoły, prosimy Uczniów, by byli w stałym kontakcie z nauczycielami oraz systematycznie przygotowywali się do zajęć.
Bądźmy kreatywni, zaangażowani i otwarci na nowe możliwości nauczania i uczenia się. Mobilizujmy się i wzajemnie motywujmy do pracy w niecodziennych warunkach, uzyskujmy dobre wyniki  wspólnej pracy, wspierajmy się przyłączając do ogólnopolskiej akcji: zostań w domu!
Życzymy wszystkim odnalezienia się w nowej rzeczywistości i do szybkiego spotkania w szkole.


UWAGA UCZNIOWIE

Ogólnopolskie badania testowe z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

dla uczniów klas 4 cyklu 4-letniego oraz klas 6 cyklu 6-letniego

w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędą się.Materiały do nauczania online

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja dostępne są materiały do nauczania online. Znajdziemy tam szereg materiałów edukacyjnych, na które składają się polecane przez ministerstwo ds. edukacji platformy, strony internetowe, a także serwisy wspierające zdalne nauczanie na każdym etapie edukacyjnym.

Zachęcamy również do korzystania z portali internetowych dotyczących edukacji muzycznej.

W szczególności polecamy:

https://cea-art.pl/harmonia/

https://cea-art.pl/zostan-moniuszka/

https://cea-art.pl/orkiestrownik-na-twoim-telefonie-www-orkiestrownik-pl/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna


Już zapewne wszyscy wiedzą, w wieku 86 lat odszedł wybitny  polski kompozytor, dyrygent, i pedagog

KRZYSZTOF PENDERECKI

Był doktorem honoris causa wielu  uniwersytetów, członkiem honorowym najważniejszych akademii artystycznych i naukowych, honorowym profesorem wielu uczelni artystycznych, a także otrzymał szereg prestiżowych nagród i odznaczeń.

Komponował m.in. symfonie, opery, utwory orkiestrowe, koncerty instrumentalne.

Utwory, które przyniosły sławę kompozytorowi, to znane na całym świecie: Pasja wg św. Łukasza, Tren Ofiarom Hiroszimy, Polskie Requiem, III Symfonia i wiele innych.


Zostań w domu 

Muzyczny apel Cz. Mozila i uczniów szkoły 3b OSM Ist. z Bydgoszczy


 

Kategorie