Informacje o zajęciach

 

 

 

 


REKRUTACJA DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019-2020

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Biłgoraju ogłasza zapisy na rok szkolny 2019/2020

do cyklu 6-letniego przyjmowani są kandydaci w wieku 7 – 10 lat,

do cyklu 4-letniego kandydaci w wieku  8 – 15 lat.

Chętni do nauki mogą kształcić się w następujących specjalnościach:
akordeon, fortepian, altówka, skrzypce, wiolonczela, gitara,   
oraz  na  instrumentach  dętych:    flet,  klarnet,   saksofon,  róg,   trąbka.

UWAGA !!!

W czwartek 23 maja 2019r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie
 z kandydatami do klas pierwszych i ich rodzicami. 

Badanie przydatności do kształcenia muzycznego odbędzie się
31 maja 2019r. (piątek) od godz. 14.00 w budynku szkoły
przy ul. T. Kościuszki 96.

Kartę zgłoszenia kandydata należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły,
do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 12.00

Bliższe informacje: sekretariat szkoły tel.: 84 688 07 79 od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 16.00.

Kategorie