Zasady Rekrutacji

Badanie przydatności do nauki w szkole muzycznej odbywa się co roku w maju (kwestionariusz osobowy dla kandydata do szkoły oraz zaświadczenie lekarskie i oświadczenie rodziców należy pobrać z zakładki ? Dokumenty lub w sekretariacie szkoły).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły winien wykazać się minimum uzdolnień muzycznych czyli

  • czysto i rytmicznie zaśpiewać piosenkę
  • powtórzyć głosem grane dźwięki
  • powtórzyć podane mu rytmy
  • rozróżniać wysokość dźwięków
  • wykazać zdolność do zapamiętywania i odtwarzania fragmentów muzycznych
  • wykazać zdolność do wyszukania podobieństw i różnic granych melodii

Ponadto ocenie podlega

  • sprawność manualna
  • prawidłowy zgryz i uzębienie (kandydaci na instrumenty dęte)
  • inteligencja ogólna oraz prawidłowy rozwój psychofizyczny w stosunku do wieku dziecka
  • u dzieci 6 – letnich osiągnięta dojrzałość szkolna

Rodzice powinni znać wcześniej opinię lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki dziecka na wybranym instrumencie. W przypadku dzieci z klasy ?O? (dzieci w wieku 6 lat) ważne jest czy dziecko ma osiągniętą dojrzałość szkolną, tj. gotowość psychiczną i fizyczną do nauki szkolnej.