Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Malinger Maria – przewodnicząca

Kotuła Diana – zastępca

Śmieciuch Katarzyna  -  sekretarz

Manastyrska karbolina – skarbnik

Kołodziej Patrycja – członek

Adamowicz Julia

Biernacka Anna