Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Adamowicz Julia – przewodnicząca

Bulicz Dominika – wiceprzewodnicząca

Koman Martyna  –  sekretarz

Kołodziej Patrycja – skarbnik

Palinka Magdalena 

Jezierczuk Emilia

Szcząchor Zuzanna

Sadlej Konrad