XII Makroregionalny Konkurs Instrumentów Dętych 29-30.03.2019r.