********Zajęcia z Panią Małgorzatą Tokarzą w dnach 03 - 07 października 2022r. są odwołane*******

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacje Dla Kandydatów

Szanowni Rodzice oraz Kandydaci!

 

Państwowa Szkoła Muzyczna w Biłgoraju jest szkołą I stopnia, co oznacza, że prowadzi naukę gry na instrumentach od podstaw, bez wcześniejszego przygotowania, a także bez pionu ogólnokształcącego. Szkoła powstała w 1983 r. Wielu naszych uczniów podjęło naukę w szkołach muzycznych wyższego stopnia. Spora grupa ukończyła studia muzyczne, otrzymując dyplom muzyka zawodowego, inni są członkami zespołów muzycznych, nauczycielami lub też animatorami kultury w swoich środowiskach.

 

Czas spędzony w szkole dostarcza dzieciom wiele radości, przeżyć związanych z muzyką, występami dla publiczności i udziałem w muzykowaniu zespołowym. Kontakt ze sztuką uczy wrażliwości na piękno. Kształcenie muzyczne w sposób zasadniczy wspiera rozwój procesów myślowych, a więc pamięci, uwagi, wyobraźni, sfery emocjonalnej. Już sama gra na instrumencie, wymagająca aktywności obu rąk, uruchamia wyrównaną pracę obu półkul mózgu stymulując rozwój funkcji, za które odpowiadają. W rezultacie umuzykalnione dzieci mają lepszą koncentrację, szybciej uczą się nowych rzeczy i lepiej radzą sobie w szkole.

 

Poprzez system edukacji muzycznej dzieci przyzwyczajają się do systematycznej pracy, niejednokrotnie są lepiej zorganizowane zdyscyplinowane i bardziej odpowiedzialne niż ich rówieśnicy.
Nauka gry na instrumencie odbywa się indywidualnie, co sprawia, że nauczyciel ma możliwości dobrego poznania ucznia i zastosowania najbardziej efektywnych metod nauczania.

 

Nauka w szkole odbywa się w dwóch cyklach: 6-letnim i 4-letnim.

 

Do cyklu 6-letniego przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym będą  7  mieli  lat i nie więcej niż 10 lat na: fortepian, skrzypce, altówkę, wiolonczelę, gitarę, akordeon oraz po konsultacji z nauczycielem na: flet, klarnet, saksofon, trąbkę, róg, perkusję.

 

Do cyklu 4-letniego przyjmowani są kandydaci od 8 i nie więcej niż 16 lat na:fortepian, skrzypce, altówkę, wiolonczelę, gitarę,akordeon, perkusję oraz instrumenty dęte:flet, klarnet, saksofon, trąbkę, róg.

 

Nauka w szkole obejmuje grę na instrumencie oraz lekcje grupowe: kształcenie słuchu, rytmikę /dla dzieci z klas I – III cyklu 6-letniego/, a w późniejszych klasach także audycje muzyczne, chór, zespoły instrumentalne i zajęcia indywidualne z fortepianu dodatkowego (oprócz uczniów fortepianu głównego). Lekcje odbywają się głównie po południu i dostosowane są do planów szkół ogólnokształcących (podstawowych i ponad podstawowych). Szkoła może wypożyczyć za opłatą niektóre instrumenty.Nauka w szkole jest bezpłatna, jednak jej działalność wspiera finansowo Rada Rodziców, która corocznie ustala wysokość miesięcznej składki. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej oraz w miarę wolnych sal ćwiczyć na instrumentach w szkole.

 

Swoje umiejętności uczniowie mogą prezentować w szkole w formie popisów klasowych, na koncertach semestralnym i końcoworocznym, koncercie kolęd oraz licznych występach okolicznościowych, także poza szkołą. Corocznie nasi uczniowie biorą udział w warsztatach instrumentalnych, uczestniczą w przesłuchaniach/konkursach ogólnopolskich, przeglądach regionalnych, międzyszkolnych a najzdolniejsi w międzynarodowych. Szkoła proponuje również różne formy rekreacji i wypoczynku takie jak zabawa karnawałowa, plenerowe zabawy z okazji Dnia Dziecka, wyjazdy do Filharmonii i Teatru Muzycznego.

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie kwestionariusza i uzyskanie pozytywnej oceny z badania przydatności. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu słuchu muzycznego, poczucia rytmu i pamięci muzycznej oraz predyspozycji do gry na wybranym instrumencie.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły winien wykazać się minimum uzdolnień muzycznych czyli:

 • powtórzyć głosem dźwięki grane lub śpiewane przez badającego
 • powtórzyć wyklaskane przez nauczyciela rytmy
 • rozróżniać wysokość dźwięków
 • powtórzyć melodię zaśpiewaną lub zagraną przez nauczyciela
 • zaśpiewać dowolną piosenkę  (mile widziane)

Ponadto ocenie podlega:

 • sprawność manualna
 • prawidłowy zgryz i uzębienie (kandydaci na instrumenty dęte)
 • inteligencja ogólna oraz prawidłowy rozwój psychofizyczny w stosunku do wieku dziecka
 • u dzieci najmłodszych – osiągnięta dojrzałość szkolna
 • Rodzice powinni znać wcześniej opinię lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki dziecka na wybranym instrumencie

 

Korzyści płynące z kształcenia muzycznego

 • muzyka to ważny czynnik kształcenia ogólnego i wychowania
 • muzyka uwrażliwia
 • ma decydujący wpływ na harmonię między myśleniem konkretnym a abstrakcyjnym
 • muzyka kształtuje uwagę podzielną
 • rozwija wyobraźnię twórczą
 • rozwija sprawność operacji myślowych
 • wpływa na rozwój pamięci
 • wpływa na prawidłowe wychowanie społeczno-moralne i zdrowotne
Data dodania: 2021-08-25 12:30:40
Data edycji: 2022-04-27 13:15:00
Ilość wyświetleń: 848

Nasi Partnerzy

Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.

H. Jackson Brown

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej