*********W DNIACH 05 - 09 GRUDNIA ZAJĘCIA Z P. DARIUSZEM BOGDANOWICZEM SĄ ODWOŁANE********W DNIACH 05 - 07 GRUDNIA ZAJĘCIA Z P. TATIANĄ KUCHARUK SĄ ODWOŁANE********

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kronika Wydarzeń

1983-1984

Zarządzeniem Nr 30 z dnia 15 lipca 1983 r. Minister Kultury i Sztuki tworzy z dniem 1 września 1983 r. Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Biłgoraju. Do powstania szkoły przyczynili się w dużej mierze : Władysław Zbylut ? dyrektor i Stanisław Dziwura ? wizytator Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, Janusz Bentkowski ? dyrektor Biłgorajskiego Domu Kultury, Czesław Nizio ? kapelmistrz Biłgorajskiej Orkiestry Dętej. Stanowisko Dyrektora obejmuje Wiesław Zając. Naukę rozpoczyna 68 uczniów, uczących się klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, fletu, klarnetu i trąbki.
Szkoła otrzymuje samodzielny budynek przy ulicy Kościuszki 28 ? szybka jego adaptacja była możliwa dzięki pomocy rodziców: p. Czesława Łukasika ? ówczesnego dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biłgoraju, p. Jerzego Ciosa ? pierwszego przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego, p. Anny Gozdeckiej, p. Stanisławy Cielicy. Lekcję umuzykalniania prowadzi Siestke von Dijk z Holandii. Pierwszy publiczny występ uczniów podczas uroczystej sesji Rady Miasta w sali kina. Organizacja koncertu dla mieszkańców miasta z okazji święta 3-go Maja. Tomasz Szcząchor z klasy akordeonu Jana Różańskiego otrzymuje wyróżnienie na I Wojewódzkich Przesłuchaniach Akordeonowych. Koncerty gości: Kwintet Akordeonowy ?Sonores”, Marek Ułański – gitara, Włodzimierz Kutrzeba – fortepian.

 

1984-1985

Powstaje klasa saksofonu. IV miejsce Zenona Oleszczaka z klasy klarnetu Czesława Nizio, VI miejsce Aleksandry Majcher z klasy fletu Anny Wach w XVI Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku, akompaniowały uczennice z klasy fortepianu Marii Jasińskiej: Aneta Wlezień i Joanna Szwed. Lekcje umuzykalniania prowadzi szwajcarski pedagog i dyrygent Alex Eckert. Wyjazd uczniów na bajkę muzyczną do Lublina. Powstał nauczycielski Zespół Madrygalistów pod dyrekcją Wiesława Zająca. Szkoła jest organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Szkół i Ognisk Muzycznych. Pierwszy wieczór kolęd w szkole, który stał się coroczną tradycją.
Koncerty gości: Krzysztof Lal – gitara.

 

1985-1986

Powstaje samorząd uczniowski. Przewodnicząca – Joanna Szwed. IV miejsce Piotra Głowika z klasy saksofonu Wiesława Mazurka podczas XVII Konkursu Młodego Muzyka w Szczecinku. Akompaniament – uczennica Joanna Szwed. Lekcje umuzykalnienia prowadzą: Gerad von Ommeren i Cees von Loon z Holandii. Szkołę kończy 16 pierwszych absolwentów.

 

1986-1987

Zakup dla szkoły pierwszego fortepianu marki ?Petrof?. Lekcje umuzykalnienia prowadzi Alex Eckert ze Szwajcarii. Szkoła jest organizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Uczniów Klas Instrumentów Dętych – szkołę reprezentują uczniowie klasy klarnetu i saksofonu Wiesława Mazurka: Andrzej Senderek, Zbigniew Biliński, Piotr Głowik, Andrzej Gozdecki, Bogdan Gozdecki oraz Zyta Krużel i Alina Dzido z klasy fletu Anny Wach. Nasi uczniowie reprezentują szkołę na przeglądach klas: skrzypiec i gitary w Szczebrzeszynie, akordeonu i fortepianu w Zamościu. Koncerty gości: Daniel Baranowski – akordeon.

 

1987-1988

Wyjazdy uczniów z koncertami do okolicznych szkół (Jarosław Kloc, Anna Stręciwlik, Robert Blicharz oraz zespół akordeonowy Jana Różańskiego i zespół instrumentów dętych Wiesława Mazurka). Popisy klasowe z udziałem publiczności. Uczestnictwo uczniów w Regionalnych Przeglądach Instrumentalnych Klas: akordeonu, fortepianu, instrumentów dętych, skrzypiec i gitary. Szkoła kolejny raz jest organizatorem Przeglądu Klas Instrumentów Dętych i Perkusji. XIX Konkurs Młodego Muzyka w Szczecinku. Uczestniczą: Piotr Głowik z klasy saksofonu Wiesława Mazurka – IV miejsce, Zyta Krużel – z klasy fletu Józefa Wajraka. Do klasy I została przyjęta rekordowa liczba uczniów – 72 osoby. Uroczysty koncert uczniów z udziałem władz miejskich z okazji Jubileuszu 5-lecia szkoły. Koncerty gości: Orkiestra Włościańska z Zamościa, Peter Szelf -klawesynista z Czechosłowacji. Z funkcji dyrektora rezygnuje Wiesław Zając.

 

1988-1989

Dyrektorem szkoły zostaje Jan Różański. Powstaje klasa perkusji i puzonu. Szkoła liczy 180 uczniów. Zakup fortepianu ?Calisia?. Występy uczniów w zakładach pracy: MEWA, PKS. Szkoła jest organizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Klas Fortepianu. Wyróżnienia: Olga Niespodziewańska, Michał Zając. Szkoła organizuje Wojewódzki Przegląd Klas Instrumentów Dętych i Perkusji. Wyróżnienia: Piotr Głowik – saksofon, Piotr Łukasik – róg. XX Konkurs Młodego Muzyka w Szczecinku. Szkołę reprezentują: Piotr Głowik z klasy saksofonu Wiesława Mazurka (VI miejsce) i Krzysztof Marcinkiewicz z klasy trąbki Czesława Nizio (VII miejsce).
Koncert uczniów po raz pierwszy w sali koncertowej szkoły (przy pełnej widowni).

 

1989-1990

19 kwietnia, dzięki staraniom dyrektora Jana Różańskiego i rodziców uczniów w osobach: Józefa Ćwikły, Czesława Łukasika, Jana Kowalskiego, Marty Fusiarz, Zenona Iskry i Tadeusza Kloca szkoła otrzymała budynek (po komitecie PZPR) przy ulicy Kościuszki 96. Kolejny rok szkoła organizuje Wojewódzki Przegląd Klas Instrumentów Dętych i Perkusji. Wyróżnienia: Adam Czerwonka, Dariusz Dadej i Piotr Paszko z klasy Wiesława Mazurka. Wyróżnienia dla Jarosława Kloca – ucznia Jana Różańskiego i Rafała Stelmacha – ucznia Ireny Wołowskiej na Przeglądzie Akordeonowym w Zamościu. Mira Krużel z klasy fortepianu Marii Jasińskiej reprezentuje szkołę na Wojewódzkim Przeglądzie Klas Fortepianu w Zamościu. Dariusz Dadej z klasy saksofonu Wiesława Mazurka i Krzysztof Marcinkiewicz z klasy trąbki Czesława Nizio reprezentują szkołę na XXI Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku.

 

1990-1991

Wyróżnienie dla Piotra Kołodzieja z klasy Jana Różańskiego i Rafała Stelmacha z klasy Ireny Wołowskiej na organizowanym przez szkołę Wojewódzkim Przeglądzie Akordeonowym. Występ uczniów Liceum Muzycznego w Lublinie: Jarosława Gadaja i Jarosława Kloca z klasy Elwiry Śliwkiewicz-Cisak. Szkoła organizuje Wojewódzki Przegląd Klas Skrzypiec i Gitary. Wyróżnienia dla trębaczy z klasy Czesława Nizio: Mariusza Podleśnego i Adama Wróblewskiego na Wojewódzkim Przeglądzie Instrumentów Dętych w Zamościu. Dariusz Dadej i Piotr Paszko z klasy Wiesława Mazurka reprezentują szkołę w XXII Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku.
Koncerty gości: recital fortepianowy Wojciecha Kocyana, recital wiolonczelowy Ryszarda Bednarczuka. Jan Różański przestaje pełnić funkcję dyrektora szkoły.

 

1991-1992

Dyrektorem szkoły zostaje Maria Jasińska-Zań.
Szkoła organizuje audycje muzyczne dla przedszkoli z udziałem uczniów- zapoczątkowana zostaje coroczna tradycja tych spotkań. Magda Iwańczuk z klasy skrzypiec Anety Lisik reprezentuje szkołę na Regionalnym Przeglądzie Klas Skrzypiec, Wiolonczeli i Gitary w Chełmie. Koncert 11 absolwentów i byłych uczniów szkoły. Wystąpili: Grzegorz Stręciwilk, Anna Stręciwilk, Robert Blicharz – gitara, Jarosław Gadaj – akordeon, Dariusz Golec – kontrabas, Jarosław Kloc – akordeon, Zyta Krużel -flet, Andrzej Gozdecki – saksofon, Zbigniew Biliński – klarnet, Halina Łukasik – fortepian, Barbara Mazurek – fortepian. Udział Miry Krużel z klasy fortepianu Marii Jasińskiej-Zań w I Regionalnym Przeglądzie Klas Fortepianu w Radzyniu Podlaskim. II miejsce Adama Palucha z klasy akordeonu Dariusza Bogdanowicza w Regionalnych Przesłuchaniach Akordeonowych w Chełmie. Dariusz Dadej reprezentuje szkolę w XXIII Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku. Magdalena Wołowska z klasy fortepianu Anny Wójcik oraz Joanna Kruk i Marcin Kruk z klasy fortepianu Wiesława Zająca reprezentują szkołę w Konkursie im. Janiny Garści w Stalowej Woli.

 

1992-1993

Udział uczniów w miejskich uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości. II miejsce Waldemara Czapli z klasy Jana Różańskiego w Regionalnych Przesłuchaniach Akordeonowych w Chełmie. Sławomir Kaczor z klasy Wiesława Zająca reprezentuje szkołę na I Podlaskim Konkursie Gitarowym w Białej Podlaskiej.
Anna Padiasek z klasy Marii Jasińskiej-Zań i Kinga Welc z klasy Danuty Grasza reprezentują szkołę na II Regionalnym Przeglądzie Klas Fortepianu w Radzyniu Podlaskim. Szkoła organizuje I Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych. Koncert Jubileuszowy z okazji 10-lecia powstania szkoły w wykonaniu uczniów i absolwentów. Koncert gości: Warszawski Duet Akordeonowy w składzie: Jerzy Łukasiewicz i Wiesław Strombek.

 

1993-1994

Zakup fortepianu koncertowego ?Calisia” (trzeci instrument tej klasy w szkole). Uczniowie jadą na wspaniały koncert Tatiany Szebanowej do Filharmonii Rzeszowskiej. Gościnny występ chóru Państwowego Liceum Muzycznego z Katowic i Żywca prezentującego utwory, obecnej na promocji, kompozytorki p. Barbary Mikuszewskiej. Udział Waldemara Czapli z klasy akordeonu Jana Różańskiego w II Przemyskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej. Koncert chóru i zespołów instrumentalnych pod dyrekcją Piotra Kopra we Frampolu. Występ Anny Padiasek – fortepian, Justyny Wolanin – flet i Waldemara Czapli – akordeon na uroczystości podsumowania roku kulturalnego w mieście. II miejsce Wojciecha Szczepańskiego z klasy gitary Andrzeja Ziółkowskiego na II Podlaskim Konkursie Gitarowym w Białej Podlaskiej. Szkoła organizuje II Regionalne Przesłuchania Klas Instrumentów Dętych: I miejsce Andrzeja Flisa z klasy saksofonu, II miejsce Marka Raka z klasy klarnetu, II miejsce Dawida Litwina z klasy saksofonu, V miejsce Pawła Stelmacha z klasy klarnetu – wszyscy uczniowie Wiesława Mazurka, V miejsce Justyny Wolanin z klasy fletu Józefa Wajraka. Udział Andrzeja Flisa w XXV Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku. Magdalena Iwańczuk z klasy skrzypiec Magdaleny Magoń reprezentuje szkołę na Regionalnym Przeglądzie Klas Skrzypiec i Wiolonczeli w Zamościu. Barbara Łęcka z klasy Ireny Wołowskiej reprezentuje szkołę na IV Regionalnym Przeglądzie Akordeonowym w Chełmie. III Regionalny Przegląd Klas Fortepianu w Radzyniu Podlaskim ? udział Agaty Godzisz z klasy Beaty Kukiełka.
Kapitalny remont podłogi w sali koncertowej.

 

1994-1995

Szkoła organizuje III Regionalne Przesłuchania Klas Instrumentów Dętych: Krzysztof Jakubiec – saksofon – wyróżnienie, Marek Rak ? klarnet ? wyróżnienie,
Justyna Wolanin ? flet ? udział. Konkurs wewnątrzszkolny znajomości literatury muzycznej. Laureatki: Maria Nizio, Agata Paszko i Katarzyna Sołtys. Wernisaż i konkurs plastyczny dla dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury – ?Karnawał zwierząt? C. Saint-Saëns?a w pracach plastycznych. Wystawa prac plastycznych, wizyta i wspólny koncert uczniów ze szkoły muzycznej w Bilinie w Czechach – miasta partnerskiego Biłgoraja. Koncert gości: recital Andrzeja Rzymkowskiego – współczesna muzyka saksofonowa, Warszawski Duet Akordeonowy: Jerzy Łukasiewicz i Wiesław Strombek, recital gitarowy Jakuba Niedoborka, koncert akordeonowy uczniów Państwowego Liceum Muzycznego w Lublinie: Jarosława Gadaja i Jarosława Kloca.

 

1995-1996

Szkoła organizuje IV Regionalne Przesłuchania Klas Instrumentów Dętych. II miejsce Tomasza Suszyna z klasy Dariusza Bogdanowicza na VI Regionalnych Przesłuchaniach Akordeonowych w Chełmie. Szkoła jest gospodarzem miejskiej imprezy pod nazwą ?Dziecko w teatrze życia szkoły?. Koncerty gości: Międzynarodowy Dzień Muzyki, Warszawski Duet Akordeonowy i flecista Józef Sarnacki. Recital kwartetu gitarowego z Ukrainy.

 

1996-1997

Szkoła organizuje IV Regionalny Konkurs Gitarowy – I miejsce Łukasza Litwina z klasy gitary Andrzeja Ziółkowskiego. Koncert akordeonowy w wykonaniu Jarosława Gadaja, Jarosława Klocai Adriana Krawczewskiego – studentów Akademii Muzycznej w Białymstoku. Agnieszka Kotyła i Grzegorz Wolanin z klasy Wiesława Mazurka reprezentują szkołę na Regionalnym Przeglądzie Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej. IV miejsce Kingi Mazurek z klasy skrzypiec Edyty Gontarz na Regionalnym Przeglądzie Klas Skrzypiec i Wiolonczeli w Zamościu. III miejsce Tomasza Suszyna z klasy akordeonu Dariusza Bogdanowicza na Regionalnym Przeglądzie Akordeonowym w Chełmie. II miejsce Krzysztofa Mazurka i III miejsce Wojciecha Małysza z klasy Dariusza Bogdanowicza na Festiwalu Akordeonowym w Puławach. IV Regionalny Przegląd Uczniów Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia w Biłgoraju – udział Wojciecha Szymanika z klasy Grażyny Barcickiej. Koncerty gości: Zamojski Kwintet Instrumentów Dętych, Anna Faber – recital harfowy, Trio Perkusyjne Filharmonii Lubelskiej.

 

1997- 1998

I miejsce chóru szkolnego z zespołem instrumentalnym na II Regionalnym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Legionowej w Biłgoraju. Szkoła organizuje V Konkurs Gitarowy – III miejsce Gabrieli Korpal z klasy Andrzeja Ziółkowskiego. Sebastian Smędra z klasy Anny Wójcik i Joanna Dzido z klasy Danuty Grasza, reprezentują szkołę na Regionalnych Przesłuchaniach Klas Fortepianu w Radzyniu Podlaskim. Wizyta w naszej Szkole Ministra Kultury i Sztuki Joanny Wnuk – Nazarowej. I miejsce Kingi Mazurek z klasy Krzysztofa Stopy w V Regionalnym Przeglądzie Klas Skrzypiec w Zamościu. Małgorzata Mulawa i Agnieszka Kotyła z klasy saksofonu Wiesława Mazurka, Małgorzata Gil z klasy fletu Józefa Wajraka i Sebastian Smędra z klasy trąbki, Grażyny Barcickiej, reprezentują szkołę na II Konkursie Uczniów i Zespołów Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej. Koncert gości: Międzynarodowy Dzień Muzyki – duet akordeonowy w składzie: Zbigniew Koźlik i Krzysztof Olczak,
koncert pianistów: Marka i Michała Drewnowskich, Henryk Błażej – flet i Teresa Kaban ? fortepian, duet gitar klasycznych: Anatol Szamli i Leszek Suszycki,
Warszawski Kwartet Saksofonowy (udział naszego absolwenta Andrzeja Gozdeckiego – saksofon altowy).

 

1998-1999

Szkoła jest organizatorem VI Konkursu Gitarowego. Uczestniczą uczniowie: Szymon Rabiej z klasy Iwony Grabowskiej oraz Karolina Kukiełka z klasy Andrzeja Ziółkowskiego. Kinga Mazurek z klasy skrzypiec Krzysztofa Stopy zdobywa I miejsce w grupie starszej na Regionalnym Przeglądzie Klas Skrzypiec i Wiolonczeli w Zamościu. Na Przeglądzie Akordeonowym w Chełmie szkołę reprezentują: Marta Swacha z klasy Ireny Wołowskiej, Michał Budzyński i Wojciech Małysza z klasy Dariusza Bogdanowicza. Udział Bartłomieja Graszy i Michała Graszy z klasy akordeonu Dariusza Bogdanowicza w VII Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu. Tomasz licharz – saksofon i Mariusz Nawrocki – klarnet z klasy Wiesława Mazurka reprezentują szkołę na Regionalnym Przeglądzie Klas Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej. Kinga Mazurek z klasy skrzypiec Krzysztofa Stopy bierze udział w koncercie ,,Ogród talentów? w Filharmonii Lubelskiej. Koncerty gości: Trio Lubelskie ?El Duende? w składzie: Beata Dąbrowska – flet, Elwira Śliwkiewicz – akordeon, Jakub Niedoborek ? gitara, Duet gitarowy – Maciej Ziemski i Adam Giska ? recital,
Paweł Łukasik ? altówka, Joanna Błażej ? fortepian, Rok Chopinowski – recital fortepianowy Elżbiety Mazur. Konkurs na dyrektora szkoły. Powtórny wybór Marii Jasińskiej-Zań.

 

1999-2000

Podsumowanie roku kulturalnego w mieście. Wyróżniono uczniów: Kingę Mazurek, Sebastiana Smędrę i p. dyrektor Marię Jasińską – Zań. Wyróżnienie dla Szymona Rabieja z klasy Iwony Grabowskiej na VII Regionalnym Konkursie Gitarowym w Krasnymstawie. W konkursie wzięli udział także: Karolina Kukiełka i Łukasz Suszko z klasy Andrzeja Ziółkowskiego. Kinga Mazurek z klasy Krzysztofa Stopy oraz Sebastian Smędra z klasy trąbki Grażyny Barcickiej występują w koncercie ?Ogród Talentów? w Filharmonii Lubelskiej. II miejsce Marcina Jabłońskiego w Regionalnym Przeglądzie Akordeonowym w Chełmie ? klasa Dariusza Bogdanowicza.
Edyta Mazurek z klasy Piotra Stopy otrzymuje wyróżnienie w Regionalnych Przesłuchaniach Klas Fortepianu w Radzyniu Podlaskim. Regionalny Przegląd Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej – I miejsce dla Sebastiana Smędry z klasy trąbki Grażyny Barcickiej oraz wyróżnienie dla Tomasza Blicharza z klasy saksofonu Wiesława Mazurka. Edyta Mazurek z klasy fortepianu Piotra Stopy bierze udział w Konkursie im. J. Garści w Stalowej Woli. Marcin Jabłoński z klasy akordeonu Jarosława Kloca i Szymon Rabiej z klasy gitary Iwony Grabowskiej koncertują w Fundacji Kresy 2000 w Nadrzeczu. I koncert zespołów szkolnych. Rok chopinowski – recital pianistki Elżbiety Mazur. Koncerty gości: Lubelskie Trio Stroikowe, Trio Perkusyjne Filharmonii Lubelskiej.

 

2000-2001

III miejsce Szymona Rabieja z klasy gitary Iwony Grabowskiej na VIII Regionalnym Konkursie Gitarowym w Krasnymstawie. I miejsce Marcina Jabłońskiego i III miejsce Bartłomieja Mroza – uczniów Jarosława Kloca oraz wyróżnienie dla Mariusza Ryczko – ucznia Dariusza Bogdanowicza w Lubelskich Spotkaniach Akordeonowych.
Koncert gości: Tercet Flamenco: Jakub Niedoborek i Andrzej Lewocki – gitary, Jakub Polanowski – śpiew, perkusja.

 

2001-2002

Udział chóru szkolnego pod dyrekcją Henryka Nizio w Koncercie Cecyliańskim. Bartłomiej Mróz i Marcin Jabłoński reprezentują szkołę na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu, I miejsce Marcina Jabłońskiego – klasa Jarosława Kloca. Uczniowie Jarosława Kloca: Bartłomiej Mróz – I miejsce, Marcin Jabłoński – wyróżnienie w IV Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Puławach. Barbara Rabiej z klasy Marii Jasińskiej-Zań i Natalia Łuszczak z klasy Anatolija Korola reprezentują szkołę w VII Regionalnych Przesłuchaniach Klas Fortepianu w Radzyniu Podlaskim. III miejsce Karoliny Kukiełki z klasy Andrzeja Ziółkowskiego i wyróżnienie dla Szymona Rabieja z klasy Iwony Grabowskiej na IX Regionalnym Konkursie Gitarowym w Krasnymstawie. XI Regionalny Przegląd Akordeonowy w Lublinie: II miejsce – Marcin Jabłoński, III miejsce – Bartłomiej Mróz – uczniowie Jarosława Kloca. I Przeworski Festiwal Saksofonowy – udział wszystkich uczniów z klasy klarnetu i saksofonu Wiesława Mazurka. Koncert interpretacji ruchowych Wydziału Rytmiki Szkoły Muzycznej II st. w Lublinie. Koncert szkolny z udziałem gości z miasta partnerskiego Biłgoraja ? Biliny w Czechach. Gościmy delegację szkoły muzycznej z Kelme na Litwie.

 

2002-2003

Występ chóru szkolnego pod dyrekcją Henryka Nizio podczas koncertu chórów ziemi biłgorajskiej z okazji święta patronki muzyki kościelnej św. Cecylii.
III miejsce Radosława Roga z klasy Wiesława Mazurka na II Przeworskim Festiwalu Saksofonowym. 5 stycznia 2003 r. – msza święta w intencji społeczności szkolnej z udziałem chóru szkolnego. Inaugurujemy obchody XX – lecia powstania szkoły. Bartłomiej Mróz z klasy Jarosława Kloca zakwalifikował się do Ogólnopolskich Przesłuchań Klas Akordeonu w Lublinie. Marcin Jabłoński otrzymał wyróżnienie. XIII Regionalny Przegląd Akordeonowy dla uczniów szkół muzycznych I stopnia Regionu Lubelskiego ? I miejsce – Marcin Jabłoński, III miejsce – Bartłomiej Mróz z klasy Jarosława Kloca. Justyna Wiśniewska – wyróżnienie, a Szymon Rabiej – udział (obydwoje z klasy Iwony Grabowskiej) w Regionalnych Przesłuchaniach Gitarowych w Krasnymstawie. Barbara Rabiej reprezentuje szkołę na Regionalnych Przesłuchaniach Klas Fortepianu w Radzyniu Podlaskim – uczennica Marii Jasińskiej-Zań. Obchody XX – lecia szkoły: Koncert absolwentów, obecnie uczniów szkół muzycznych w Lublinie i Zamościu, Koncert Warszawskiego Kwartetu Saksofonowego, Koncert Jubileuszowy 17 maja 2003 r.

 

2003-2004

Justyna Wiśniewska ? uczennica klasy VI Iwony Grabowskiej – laureatką w Konkursie etiud podczas III Podlaskiego Seminarium dla Gitarzystów w Białej Podlaskiej (nagroda specjalna w postaci udziału w Seminarium Gitarowym w Niemczech).
Cykl czterech koncertów ,,Zagrajmy razem? organizowanych przez Beatę Kukiełka.
I Międzyszkolne Przeglądy Uczniów Klas Instrumentalnych Szkół Muzycznych I stopnia:
I miejsce Jakub Rabiej z klasy gitary Andrzeja Ziółkowskiego,
I miejsce Justyna Wiśniewska z klasy gitary Iwony Grabowskiej (zastępstwo: Andrzej Ziółkowski),
II miejsce Łukasz Blacha z klasy saksofonu Wiesława Mazurka,
III miejsce Anna Safin z klasy skrzypiec Edyty Gontarz,
III miejsce Rafał Zając z klasy perkusji Czesława Pachuty,
IV miejsce Bartosz Przytuła z klasy fortepianu Anatolija Korola,
wyróżnienie Magdalena Muda z klasy fortepianu Beaty Kukiełka,
wyróżnienie Edyta Hadacz z klasy fortepianu Anatolija Korola.
Magdalena Kołodziej z klasy fortepianu Anatolija Korola uczestniczyła w I Międzynarodowym Konkursie im. J. Garści w Stalowej Woli.
V Festiwal Muzyki Akordeonowej im. Ryszarda Malickiego w Puławach ? III miejsce w kat. drugiej Marcin Jabłoński, udział Bartłomieja Mrozaz klasy Jarosława Kloca.
I Biłgorajskie Spotkania Akordeonowe zainicjowane jako impreza cykliczna przez Jarosława Kloca, przy współpracy Dariusza Bogdanowicza ? laureaci: Marcin Jabłoński i Bartłomiej Mróz z klasy Jarosława Kloca.
XIV Regionalny Przegląd Akordeonowy dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia Regionu Lubelskiego – II miejsce w kat. drugiej Marcin Jabłoński, wyróżnienie w kat. drugiej Bartłomiej Mróz z klasy Jarosława Kloca.
Rozpoczęcie współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom ?KRZYK? i Ośrodkiem Rehabilitacyjno ? Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju.
Koncert Teresy Kaban (fortepian) i Henryka Błażeja (flet).
Koncert Kompozytorski Barbary Mikuszewskiej.
Koncert fortepianowy Elżbiety Mazur. Występ Kwartetu Universum (Maria Błaszczak ? Szost ? wiolonczela, Agnieszka Szulc ? Brzyska – fortepian, Włodzimierz Sypniewski ? perkusja).
Koncert ,,Pod niebem Paryża? ? Stanisława Małgorzata Ziemnicka ? śpiew, Waldemar Ziemnicki ? akordeon.
Funkcję dyrektora szkoły przestaje pełnić Maria Jasińska ? Zań.

2004-2005

Dyrektorem szkoły zostaje Anna Rabiej.
Łukasz Blacha z klasy Wiesława Mazurka reprezentował szkołę podczas IV Ogólnopolskiego Festiwalu Saksofonowego w Przeworsku.
Patrycja Piętak z klasy fortepianu Beaty Kukiełka i Katarzyna Mach z klasy fortepianu Danuty Grasza reprezentowały szkołę w II Konkursie Duetów Dziecięcych ,,Duettino? w Warszawie.
Udział chóru szkolnego prowadzonego przez Andrzeja Czernika i Józefa Wajraka w Prezentacjach Chóralnych w Puławach.
Międzyszkolny Przegląd Duetów Fortepianowych w Zamościu ? III miejsce dla Patrycji Piętak z klasy Beaty Kukiełka i Katarzyny Mach z klasy Danuty Grasza.
V Regionalny Konkurs Wiedzy o Karolu Lipińskim i Henryku Wieniawskim dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia w Lublinie:
wyróżnienie ? Andrzej Bryk,
udział – Sylwia Socha.

Przygotowanie uczniów – Marzena Czernik.
Wizyta nauczycieli Szkoły Muzycznej z Kelme na Litwie.
Od 2004 roku chór corocznie nagrywa płyty CD dokumentując swoje osiągnięcia.
Regionalny Przegląd Uczniów Klas Gitary w Chełmie – udział Dagmary Mazur z klasy Iwony Grabowskiej i Jakuba Rabieja z klasy Andrzeja Ziółkowskiego.
I Regionalny Przegląd Uczniów Klas Perkusji w Krasnymstawie ? udział Szymona Balickiego i Mateusza Grabiasa z klasy Czesława Pachuty.
XV Regionalny Przegląd Akordeonowy w Lublinie ? udział Eryka Urbasia i Sebastiana Urbasia z klasy Jarosława Kloca.
Ze środków własnych szkoły zakupiono saksofon, róg, wyremontowano dwa akordeony i saksofon.
Koncerty gości:
saksofonowy Andrzeja Rzymkowskiego,
gitarowy: Jorge ? Paweł Castanecka z Peru i W. Pieńkowski (fortepian).

 

2005-2006

V Ogólnopolski Festiwal Saksofonowy w Przeworsku – udział Łukasza Blachy i Grzegorza Hawryło z klasy Wiesława Mazurka.
III Konkurs Duetów Dziecięcych ,,Duettino? w Warszawie:
nagroda III stopnia dla Beaty Ryczek i Bartosza Przytuły z klasy fortepianu Anatolija Korola,
wyróżnienie dla Patrycji Piętak z klasy fortepianu Beaty Kukiełka i Katarzyny Mach z klasy fortepianu Danuty Grasza,
udział duetu: Aleksandra Bąk i Monika Snopek z klasy fortepianu Renaty Gadaj.
Regionalny Przegląd Klas Fortepianu w Tarnobrzegu ? udział Aleksandry Bąk z klasy Renaty Gadaj.
II Regionalny Przegląd Klas Gitary w Chełmie:
wyróżnienie dla Dagmary Mazur z klasy Iwony Grabowskiej;
udział Jakuba Rabieja z klasy Andrzeja Ziółkowskiego.
Regionalny Przegląd Klas Fortepianu w Radzyniu Podlaskim – udział Izabeli Paszkowskiej, Bartosza Przytuły i Magdaleny Kołodziej z klasy Anatolija Korola.
II Międzyszkolny Przegląd Duetów Fortepianowych Szkół Muzycznych I stopnia w Zamościu:
I miejsce: Aleksandra Bąk i Monika Snopek z klasy Renaty Gadaj,
I miejsce: Katarzyna Pietrzniak z klasy Marii Jasińskiej – Zań i Magdalena Kołodziej z klasy Anatolija Korola,
II miejsce: Patrycja Piętak z klasy Beaty Kukiełka i Katarzyna Mach z klasy Danuty Grasza.
IX Podlaski Konkurs Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej ?
I miejsce Grzegorz Hawryło z klasy saksofonu Wiesława Mazurka.
II Międzyszkolny Przegląd Uczniów Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia w Tomaszowie Lubelskim:
I miejsce Grzegorz Hawryło z klasy saksofonu Wiesława Mazurka,
wyróżnienie Agata Bielesz z klasy saksofonu Wiesława Mazurka.
II Biłgorajskie Spotkania Akordeonowe w Biłgoraju:
wyróżnienie dla Eryka Urbasia z klasy Jarosława Kloca,
wyróżnienie dla Adama Kimaka z klasy Dariusza Bogdanowicza,
wyróżnienie dla zespołu kameralnego prowadzonego przez Jarosława Kloca,
udział Karola Jabłońskiego z klasy Dariusza Bogdanowicza oraz Pawła Skiby i Sylwii Sochy z klasy Jarosława Kloca.
Ogólnopolskie Przesłuchania Perkusyjnych Zespołów Kameralnych w Krakowie ? udział tria perkusyjnego w składzie: Mateusz Grabias, Szymon Balicki, Tomasz Kuczek z klasy Czesława Pachuty.
I Zamojskie Spotkania Młodych Gitarzystów – I miejsce dla Piotra Sochy z klasy Iwony Grabowskiej.
Ogólnopolski ?Wiosenny Konkurs Gitarowy? w Lublinie ? udział Dagmary Mazur z klasy Iwony Grabowskiej i Jakuba Rabieja z klasy Andrzeja Ziółkowskiego.
XVI Regionalny Przegląd Akordeonowy w Lublinie:
I miejsce dla Karola Jabłońskiego z klasy Dariusza Bogdanowicza,
I miejsce dla Adama Kimaka z klasy Dariusza Bogdanowicza,
wyróżnienie dla Eryka Urbasia z klasy Jarosława Kloca,
udział Sebastiana Urbasia z klasy Jarosława Kloca.
Festiwal Muzyki Akordeonowej w Puławach:
II miejsce dla Adama Kimaka z klasy Dariusza Bogdanowicza,
udział Mateusza Litwina z klasy Dariusza Bogdanowicza.
Udział szkoły w ogólnopolskiej akcji ,,Góra grosza?.
Zakupiono flet poprzeczny, pianino elektryczne (na potrzeby koncertów wyjazdowych), 3 metronomy, uzupełniono instrumentarium perkusyjne na potrzeby zajęć rytmicznych, wyremontowano wibrafon i dwa akordeony.

 

2006-2007

XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu:
III miejsce dla Eryka Urbasia z klasy Jarosława Kloca,
udział Sebastiana Urbasia z klasy Jarosława Kloca.
XVII Regionalny Przegląd Akordeonowy dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia Regionu Lubelskiego w Lublinie:
II miejsce – Karol Jabłoński z klasy Dariusza Bogdanowicza,
II miejsce – Adam Kimak z klasy Dariusza Bogdanowicza,
III miejsce – Sebastian Urbaś z klasy Jarosława Kloca,
wyróżnienie – Michał Dolina z klasy Dariusza Bogdanowicza,
udział – Eryk Urbaś z klasy Jarosława Kloca.
II Międzyszkolny Przegląd Uczniów Klas Gitary Klasycznej w Szczebrzeszynie:
wyróżnienie dla Arkadiusza Rogowskiego z klasy Iwony Grabowskiej;
udział Anny Woźnicy z klasy Iwony Grabowskiej.
Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny im. C. Czernego ,,Młodzi wirtuozi? w Zamościu:
I miejsce – Piotr Dudko,
wyróżnienie – Sylwia Daśko,
wyróżnienie – Beata Ryczek,
udział – Izabela Paszkowska,
udział – Magdalena Kołodziej uczniowie z klasy Anatolija Korola.
III Ogólnopolski Przegląd Zespołów Akordeonowych w Stalowej Woli – udział Sebastiana Urbasia i Eryka Urbasia z klasy Jarosława Kloca.
III Ogólnopolski Festiwal Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I stopnia w Chełmie – udział Eryka i Sebastiana Urbasia z klasy Jarosława Kloca.
Międzyszkolny Przegląd Uczniów Klas Skrzypiec w Zamościu – udział Anny Jargieło z klasy Maksyma Kucharuka.
Międzyszkolny Przegląd Uczniów Klas Wiolonczeli w Zamościu – udział Katarzyny Pietrzniak z klasy Piotra Pieniaka.
II Ogólnopolski ?Wiosenny Konkurs Gitarowy? w Lublinie – udział Dagmary Mazur z klasy Iwony Grabowskiej.
II Zamojskie Spotkania Młodych Gitarzystów – udział Michała Majchra i Piotra Sochy z klasy Iwony Grabowskiej.
Nagrody Burmistrza Miasta Biłgoraj Pana Janusza Rosłana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianie kultury otrzymali następujący uczniowie:
Eryk Urbaś kl. IV/6 z klasy Jarosława Kloca,
Sebastian Urbaś kl. IV/6 z klasy Jarosława Kloca,
Karol Jabłoński kl. IV/6 z klasy Dariusza Bogdanowicza,
Patrycja Piętak kl. IV/6 z klasy Beaty Kukiełka,
Bartosz Przytuła kl. V/6 z klasy Anatolija Korola,
Katarzyna Mach kl. VI/6 z klasy Danuty Grasza,
Adam Kimak kl. IV/4 z klasy Dariusza Bogdanowicza.
Zakup instrumentów dla szkoły – ze środków własnych oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono nowy ksylofon firmy Adams, akordeon marki Pigini, dwie wiolonczele lutnicze.
Ze środków finansowych szkoły oraz Centrum Edukacji Artystycznej wymieniono 10 okien i główne drzwi wejściowe.

 

2007-2008

Z inicjatywy Jarosława Kloca powstaje Orkiestra Akordeonowa złożona
z uczniów i absolwentów szkoły. Współpraca – Dariusz Bogdanowicz.
Nagrody Indywidualne II stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce przyznane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej otrzymali następujący nauczyciele:
Dariusz Bogdanowicz – klasa akordeonu;
Anatolii Korol – klasa fortepianu.
Udział chóru szkolnego prowadzonego przez Andrzeja Czernika
w I Lubartowskich Spotkaniach Chóralnych w Społecznej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Lubartowie, udział w koncercie solistów: Marii Graszy i Piotra Dudko z klasy Anatolija Korola oraz Eryka Urbasia i Sebastiana Urbasia z klasy Jarosława Kloca.
V Konkurs Duetów Dziecięcych ,,Duettino? w Warszawie:
wyróżnienie dla duetu: Maciej Majcher z klasy fortepianu Beaty Kukiełka i Jakub Majcher z klasy fortepianu Danuty Grasza.
XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu:
wyróżnienie dla Eryka Urbasia z klasy Jarosława Kloca;
udział Sebastiana Urbasia z klasy Jarosława Kloca.
VII Ogólnopolski Festiwal Saksofonowy w Przeworsku – udział Michała Rasińskiego z klasy Wiesława Mazurka.
V Lubelski Turniej Muzyki Grażyny Bacewicz w Lublinie – udział Martyny Frączek z klasy fortepianu Tatiany Kukharuk.
Konkurs im. C.Czernego ,,Młodzi wirtuozi? w Zamościu:
wyróżnienie dla Martyny Frączek z klasy fortepianu Tatiany Kukharuk;
udział Agnieszki Łokaj z klasy fortepianu Tatiany Kukharuk;
udział Agaty Machałek z klasy fortepianu Danuty Grasza.
Makroregionalne Przesłuchania Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia – udział Kwartetu Saksofonowego w składzie: Agata Bielesz, Katarzyna Stańska, Michał Rasiński, Natalia Szelestowska z klasy Wiesława Mazurka.
Makroregionalne Przesłuchania Perkusyjnych Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I stopnia – udział tria: Małgorzaty Mękal, Szymona Balickiego, Jakuba Brzezińskiego z klasy Czesława Pachuty.
Sebastian Urbaś i Eryk Urbaś otrzymali, decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego, Stypendium w Dziedzinie Twórczości Artystycznej w 2008 roku oraz stypendium Burmistrza Miasta Biłgoraj.
VIII Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe Sanok 2008 – udział Eryka Urbasia z klasy Jarosława Kloca.
III Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. Stefanii Woytowicz w Jaśle – udział Eryka Urbasia i Sebastiana Urbasia z klasy Jarosława Kloca.
III Zamojskie Spotkania Młodych Gitarzystów – I miejsce w kategorii pierwszej dla Kamila Ziemowita Grabowskiego z klasy Iwony Grabowskiej.
IV Międzyszkolny Przegląd Duetów Fortepianowych Szkół Muzycznych
I stopnia w Zamościu – I miejsce w grupie II dla Moniki Snopek i Aleksandry Bąk z klasy Renaty Gadaj.
Udział Aleksandry Bąk z klasy Renaty Gadaj w XI Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia.
III Biłgorajskie Spotkania Akordeonowe ? wyróżnienia: Eryk Urbaś i Sebastian Urbaś z klasy Jarosława Kloca, Piotr Woźnica ? wyróżnienie, udział Michał Dolina z klasy Dariusza Bogdanowicza.
III Makroregionalny Konkurs Uczniów Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia w Tomaszowie Lubelskim:
II miejsce dla Gabrieli Dychy;
Udział Natalii Szelestowskiej, Agaty Bielesz, Katarzyny Stańskiej z klasy saksofonu Wiesława Mazurka.
XVIII Regionalny Przegląd Akordeonowy dla Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia Regionu Lubelskiego – III miejsce w kategorii II dla Eryka Urbasia, udział Sebastiana Urbasia z klasy Jarosława Kloca.
Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku ? udział Agaty Koniecznej i Krystiana Nowaka ? klasa klarnetu Zbigniewa Bilińskiego.
IV Krośnieński Festiwal Klarnetowy – udział Agaty Koniecznej i Krystiana Nowaka ? klasa klarnetu Zbigniewa Bilińskiego.
Nawiązanie bliskich kontaktów uczniów i nauczycieli naszej szkoły z Podstawową Szkołą Sztuki im. F.Veselého w Stropkovie na Słowacji – koncerty ?Poznajmy się przez muzykę? w obydwu szkołach.
Koncert saksofonowy w wykonaniu Andrzeja Rzymkowskiego.

Data dodania: 2021-08-25 11:03:52
Data edycji: 2021-08-25 11:06:23
Ilość wyświetleń: 913

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.

H. Jackson Brown

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej