********Zajęcia z Panią Małgorzatą Tokarzą w dnach 03 - 07 października 2022r. są odwołane*******

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Oferta Edukacyjna

Nauka w szkole muzycznej odbywa się w czasie wolnym od zajęć w szkole ogólnokształcącej, najczęściej w godzinach popołudniowych, z podziałem na cykle:

 

Cykl Sześcioletni

O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym ma 7  lat oraz nie więcej niż 10 lat.

Nauka gry odbywa się na jednym z wybranych przez kandydata instrumentów:

 • fortepian
 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • gitara
 • akordeon

 

W zależności od predyspozycji kandydata również na instrumentach dętych:

 • flecie
 • klarnecie
 • saksofonie
 • trąbce
 • rogu (waltorni)
 • perkusji

 

Wymagane dokumenty:

 • 1. Podanie o przyjęcie (pobrane w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły)  w terminie podanym przez dyrektora szkoły.

 

Cykl Czteroletni

O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym ukończy 8 - 16 lat.

Oferuje się naukę gry na:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • altówce
 • wiolonczeli
 • gitarze
 • akordeonie
 • flecie
 • klarnecie
 • saksofonie
 • trąbce
 • rogu (waltorni)
 • perkusji

Wymagane dokumenty:

Jak dla cyklu sześcioletniego.

 

W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły (cykl sześcioletni i czteroletni) może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej, niż pierwsza po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego z gry na instrumencie i przedmiotów teoretycznych, stosownie do wymagań klasy, do której chce być przyjęty. Na tych samych warunkach dopuszcza się przyjęcie kandydata w ciągu roku szkolnego lub przejście ucznia z innej szkoły.

Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

 

Tygodniowy Plan Lekcji

Tygodniowy Plan Lekcji obowiązujący uczniów.

 

Cykl Sześcioletni

Klasa I-III/6
2 x 30 min. – lekcja instrumentu głównego
2 x 45 min. – kształcenie słuchu
1 x 45 min. – rytmika

 

Klasa IV/6
2 x 45 min. – lekcja instrumentu głównego
2 x 45 min. – kształcenie słuchu
1 x 45 min. – audycje muzyczne
2 x 45 min. – chór (lub zespół instrumentalny)

 

Klasy V-VI/6
jak w klasie IV oraz
1 x 30 min. – fortepian dodatkowy (oprócz uczniów fortepianu głównego)

 

Cykl Czteroletni

 

Klasa I/4

2 x 45 min. – lekcja instrumentu głównego
2 x 45 min. – kształcenie słuchu

 

Klasa II/4
2 x 45 min. – lekcja instrumentu głównego
2 x 45 min. – kształcenie słuchu
1 x 45 min. – audycje muzyczne
2 x 45 min. – chór lub zespół instrumentalny

 

Klasa III-IV/4
2 x 45 min. – lekcja instrumentu głównego
2 x 45 min. – kształcenie słuchu
1 x 45 min. – audycje muzyczne
2 x 45 min. – chór lub zespół instrumentalny
1 x 30 min. – fortepian dodatkowy

Data dodania: 2021-08-25 12:26:37
Data edycji: 2022-04-27 13:18:47
Ilość wyświetleń: 566

Nasi Partnerzy

Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.

H. Jackson Brown

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej